Er Yatırım olarak, eşit fırsat ilkesiyle seçerek, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturuyoruz. Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağını geliştiriyor, değerlendiriyor ve yönetiyoruz.

Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak, çalışanların/ekip arkadaşlarımızın performanslarını arttırıyoruz. Kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgeyerek, şirketin hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını sağlıyoruz.

Er Yatırım’da ve otellerinde çalışmak için başvuru yapabilirsiniz. Bu bölüme yapılacak başvurular orta ve uzun vadede açılabilecek uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanımıza kaydedilecektir. Başvurularınızda ilgilendiğiniz alanı bir ön yazıyla belirtmenizi rica eder, göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Lütfen paylaşmak istediğiniz bilgileri aşağıdaki e-mail adresimize iletiniz. info@eryatirim.com